SUKO-1

Tube goýma ekstruderi

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
  • PTFE Plastiki pasta ekstruder enjamy

    PTFE Plastiki pasta ekstruder enjamy

    Plastiki PTFE Maşyn goýmak aýratynlyklary: ü Çukury ýerleşdirmek üçin sazlanylýan tizligi kabul ediň, işleýän wagtyňyz dişli üýtgetmegiň zerurlygy ýok;ü productokary öndürijilikli netijelilik;önümçilik tizligi häzirki adaty enjamdan sagatda üç esse ýokary, iň ýokary önümçilik sagatda 98m-e ýetýär;ü Pes ses, geçiriş we çekmek ulgamy siňdiriji sesi kabul edýär, titremäni azaldýar we enjamlary goýýar;ü Easyönekeý tehniki hyzmat, geçiriş çeýe, gurluşy aňsat gurmak we aýyrmak.ü Daşky gurşawa has dostlukly: PTF ýok ...