SUKO-1

Habarlar

 • PTFE filmde typmak prosesiniň aýratynlyklary

  PTFE filmde typmak prosesiniň aýratynlyklary

  PTFE materialynyň berkligi, gatylygy we güýji birneme az.Dartyş güýji 21-28 MPa, egilmek güýji 11-14 MPa, uzynlygy 250% -300%.Uzak möhletli stresde deformasiýa ediler we aşa ýüklenende süýşmäge ýykgyn edýär.PTFE-iň ýokardaky öndürijilik aýratynlyklary, le ...
  Koprak oka
 • Medisina Ptfe Multi-Lumen Tubingiň ulanylyşy we ýörelgesi

  Medisina Ptfe Multi-Lumen Tubingiň ulanylyşy we ýörelgesi

  Häzirki wagtda PTFE turbalarynyň ajaýyp öndürijiligi sebäpli PTFE-ni lukmançylykda ulanmak has giňden ýaýraýar.Bu ýerde SuKo “Medical Ptfe Multi-Lumen Tubing” -iň ulanylyşy we ýörelgesi bilen tanyşdyrýar.Goýmalar: Onuň aýratyn aýratynlyklary ýerüsti s ...
  Koprak oka
 • Ptfe ýylylygy gysýan turbanyň ornaşdyrylmagy

  Ptfe ýylylygy gysýan turbanyň ornaşdyrylmagy

  Häzirki zaman durmuşynda dürli simli armaturalary, lehim bogunlaryny, induktorlary, demir turbalaryň we çybyklaryň poslamagynyň we poslamagynyň öňüni almakda ptfe ýylylygy gysýan turbalar giňden ulanyldy.Bu gün, bizde nämä üns bermelidigimiz barada gürleşeliň ...
  Koprak oka
 • Umumy lukmançylyk enjamynyň, PTFE köp lýumen aşgazan turbasynyň roly näme?

  Umumy lukmançylyk enjamynyň, PTFE köp lýumen aşgazan turbasynyň roly näme?

  PTFE köp lýumen aşgazan turbasy, köp operasiýalardan soň "düzülen" lukmançylyk enjamy.Aşgazan turbasy, nasogastriki turba diýlip hem atlandyrylýar, burun boşlugyndan özofagus arkaly aşgazana ýetýän turba we ş.m. Aşgazan suwuklygyny nasoslamak ýa-da urmak üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Köp lýumen lukmançylyk turbasynyň möhür synagy

  Köp lýumen lukmançylyk turbasynyň möhür synagy

  Lukmançylyk enjamlarynyň hili näsaglaryň saglygyna we howpsuzlygyna täsir edýär, şonuň üçin lukmançylyk enjamlarynyň hil barlagy gaty berk.Lukmançylyk önümleri zawoddan çykmazdan ozal dürli hil synaglaryna sezewar ediler, köpüsi möhür synagyny almaly, e ...
  Koprak oka
 • PTFE Kabelli köpriniň öwrüminde möhüm rol oýnaýar

  PTFE Kabelli köpriniň öwrüminde möhüm rol oýnaýar

  Hytaýyň Fuzhou bilen Sýameniň arasynda deňizden geçýän ilkinji ýokary tizlikli demirýoly gelýär, üstünde plastmassa şasy PTFE polietetrafluoroetileniň kömegi bilen kabel bilen işleýän köpri üstünlikli guruldy.Geliň, birazajyk PTFE programmasy barada gürleşeliň ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/88