SUKO-1

Galyp enjamy

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
 • Awtomat poroşok galyplaýjy maşyn (SUKO-20T-05)

  Awtomat poroşok galyplaýjy maşyn (SUKO-20T-05)

  1. PTFE galyplaýyş maşynynyň galyplaýyş maşynlarynyň aýratynlyklary el bilen, ýarym awtomat we doly awtomatiki galyplaýyş maşynlaryna bölünýär.Galyndy metbugat tehnologiýasyny yzygiderli kämilleşdirmek arkaly enjam has akylly, has durnukly we has täsirli bolýar.Akylly awtomatiki görnüş, basyşy, aralygy, tizligi, mukdary we ýaşaýyş wagtyny kesgitlemek üçin PLC ulgamy tarapyndan dolandyrylýar we amal ýönekeý.Dürli dizaýn bilen enjam ulanyjylaryň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler ...
 • Awtomatiki PTFE Gidrawlik Press galyplaýjy maşyn

  Awtomatiki PTFE Gidrawlik Press galyplaýjy maşyn

  1. PTFE galyplaýyş maşynynyň galyplaýyş maşynlarynyň aýratynlyklary el bilen, ýarym awtomat we doly awtomatiki galyplaýyş maşynlaryna bölünýär.Galyndy metbugat tehnologiýasyny yzygiderli kämilleşdirmek arkaly enjam has akylly, has durnukly we has täsirli bolýar.Akylly awtomatiki görnüş, basyşy, aralygy, tizligi, mukdary we ýaşaýyş wagtyny kesgitlemek üçin PLC ulgamy tarapyndan dolandyrylýar we amal ýönekeý.Dürli dizaýn bilen enjam ulanyjylaryň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler ...
 • Plastiki PTFE emiarym awtomatiki galyplaýyş enjamy

  Plastiki PTFE emiarym awtomatiki galyplaýyş enjamy

  PTFE ereýän nokadyndan ýokary akmaýandygy sebäpli, sanjym edip bolmaýar we ýörite gaýtadan işlemegiň usullaryny talap edýär.Kebşirlenen PTFE ilki bilen poroşoklary preformlara öwrüp, soňra süzülen metal gaýtadan işleýişine meňzeş bir prosessde sintezlenýär.Bu amal geometrik şekilleri döredýär, soňra işlenip, birleşdirilip we / ýa-da kebşirlenip bilner.Awtomatiki galyplamak üçin önümiň beýany: Awtomatiki galyplar, gysyş galyplarynyň ýarym awtomatlaşdyrylan görnüşi, prosessler ...
 • Awtomat poroşok galyplaýjy maşyn (SUKO-60T-05)

  Awtomat poroşok galyplaýjy maşyn (SUKO-60T-05)

  1. PTFE galyplaýyş maşynynyň galyplaýyş maşynlarynyň aýratynlyklary el bilen, ýarym awtomat we doly awtomatiki galyplaýyş maşynlaryna bölünýär.Galyndy metbugat tehnologiýasyny yzygiderli kämilleşdirmek arkaly enjam has akylly, has durnukly we has täsirli bolýar.Akylly awtomatiki görnüş, basyşy, aralygy, tizligi, mukdary we ýaşaýyş wagtyny kesgitlemek üçin PLC ulgamy tarapyndan dolandyrylýar we amal ýönekeý.Dürli dizaýn bilen enjam ulanyjylaryň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler ...
 • Awtomat poroşok galyplaýjy maşyn (SUKO-3T-01)

  Awtomat poroşok galyplaýjy maşyn (SUKO-3T-01)

  1. PTFE galyplaýyş maşynynyň galyplaýyş maşynlarynyň aýratynlyklary el bilen, ýarym awtomat we doly awtomatiki galyplaýyş maşynlaryna bölünýär.Galyndy metbugat tehnologiýasyny yzygiderli kämilleşdirmek arkaly enjam has akylly, has durnukly we has täsirli bolýar.Akylly awtomatiki görnüş, basyşy, aralygy, tizligi, mukdary we ýaşaýyş wagtyny kesgitlemek üçin PLC ulgamy tarapyndan dolandyrylýar we amal ýönekeý.Dürli dizaýn bilen enjam ulanyjylaryň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler ...