SUKO-1

Skiving Machine

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
  • PTFE Filmde typmak üçin maşyn BXQ1120 / 8

    PTFE Filmde typmak üçin maşyn BXQ1120 / 8

    Iş tertibi Süzülen PTFE çybyk biletini demir şahanyň üsti bilen goýuň we ony typmak maşynyna salyň.Gulpdan soň başlangyç gurnama.PTFE hasasynyň diametrine we galyňlygyna görä tizligi düzüň.Aýlanýan kesiji sazlaň.Aýlanma kesilenden soň ýalňyşlygy barlaň.Galyňlyk talaplaryny tassyklandan soň awtomatik re modeime geçiň. Eplenç aýlanýar we aýlanýan kesiji dikligine iýmitlenýär.PTFE Filmde typmak maşynynyň aýratynlyklary: ü naprýa .eniýe garşy intensiwligi break breakokary naprýa .eniýe naprýa üeni ü Düzülip bilinýän temperatura ukyby ü Himiki ...