SUKO-1

PTFE Mikroply membrananyň önümçilik liniýasy

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

PTFE Mikroply membrananyň önümçilik liniýasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Teswirler

详情 (1)

Gözenekli PTFE içi süýümli membranany ekstruziýa uzatma usuly bilen taýýarlaýar we taýýarlyk prosesi birleşmegi, ekstruziýa egirme, birkemsiz uzalmagy we süzmegi öz içine alýar.Doly garylan politetrafluoroetilen material silindr görnüşli boş emele getirmek üçin gysyjy enjamda öňünden basylýar.Öňünden düzülen boş ýer ekstrudirlenýär we 40-100 ° C-de aýlanýar.Pese düşenden we ýylylyk düzülenden soň, polietrafluoroetilen içi boş süýüm membranasy alyndy.Peselýän temperatura 200-340 is, ýylylygy sazlamagyň temperaturasy 330-400 and, ýylylygy kesgitlemegiň wagty 45-500s.Mikroskopiki morfologiýa takmynan tegelek (elliptik ýa-da tegelek) gözenek gurluşydyr.

详情 (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

    Bu ýerde syn ýazyň:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň