SUKO-1

PTFE hatar

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
 • lomaý polimer PTFE çyzykly turba / turba / şlang, gyzyl bahasy

  lomaý polimer PTFE çyzykly turba / turba / şlang, gyzyl bahasy

  Polimer PTFE Lined Tube jel ýagdaýynda ýokary ýapyşyklylygy (hakykatdanam eremez) ekstruderlerde ýa-da sanjym galyplarynda adaty gaýtadan işlenmeginiň öňüni alýar.Şonuň üçin PTFE turbalary gury galyp ýa-da gidrawliki ekstruderlerde (pasta ekstruziýasy) ýa-da (goç ekstruziýasy) çalgysyz.PTFE-iň ekstruziýasy çeýe turba berýär.Şeýle-de bolsa, bu partiýa prosesinde ýüze çykýar we şeýlelik bilen uzyn üznüksiz uzynlyklar partlama ululygy bilen çäklenýär, ereýän gaýtadan işlenýän floropolimerlerden tapawutlylykda FEP, PF ...
 • lomaý polimer PTFE çyzykly turba / turba / şlang, gök bahasy

  lomaý polimer PTFE çyzykly turba / turba / şlang, gök bahasy

  Polimer PTFE Lined Tube jel ýagdaýynda ýokary ýapyşyklylygy (hakykatdanam eremez) ekstruderlerde ýa-da sanjym galyplarynda adaty gaýtadan işlenmeginiň öňüni alýar.Şonuň üçin PTFE turbalary gury galyp ýa-da gidrawliki ekstruderlerde (pasta ekstruziýasy) ýa-da (goç ekstruziýasy) çalgysyz.PTFE-iň ekstruziýasy çeýe turba berýär.Şeýle-de bolsa, bu partiýa prosesinde ýüze çykýar we şeýlelik bilen uzyn üznüksiz uzynlyklar partlama ululygy bilen çäklenýär, ereýän gaýtadan işlenýän floropolimerlerden tapawutlylykda FEP, PF ...
 • lomaý PTFE Çyzykly armatura / Turbanyň bahasy

  lomaý PTFE Çyzykly armatura / Turbanyň bahasy

  PTFE çyzykly turbalar we armaturalar poslama, doly vakuuma we poslaýjy suwuk işlenende ýokary basyşa garşydyr.Çyzykly turbalar we armaturlar köplenç ýokary temperaturada ýokary poslaýjy suwuklygy işlemek üçin ulanylýar.Turbalar we armaturlar önümleriň görnüşine we ölçegine görä iň uýgunlaşdyrylan prosesi ulanyp, PTFE bilen örtülendir. PTFE Gap-gaçlar üçin ekstruziýa, large Uly teňňeler we tirsekler üçin PTFE izostatiki galyplar we ahyrsoňy small kiçi bölekler üçin PFA sanjym galyplary pr ...
 • lomaý polimer PTFE çyzykly turba / turba / şlang, ýaşyl bahasy

  lomaý polimer PTFE çyzykly turba / turba / şlang, ýaşyl bahasy

  Polimer PTFE Lined Tube jel ýagdaýynda ýokary ýapyşyklylygy (hakykatdanam eremez) ekstruderlerde ýa-da sanjym galyplarynda adaty gaýtadan işlenmeginiň öňüni alýar.Şonuň üçin PTFE turbalary gury galyp ýa-da gidrawliki ekstruderlerde (pasta ekstruziýasy) ýa-da (goç ekstruziýasy) çalgysyz.PTFE-iň ekstruziýasy çeýe turba berýär.Şeýle-de bolsa, bu partiýa prosesinde ýüze çykýar we şeýlelik bilen uzyn üznüksiz uzynlyklar partlama ululygy bilen çäklenýär, ereýän gaýtadan işlenýän floropolimerlerden tapawutlylykda FEP, PF ...
 • Lomaý Solid Core PTFE Sim bahasy

  Lomaý Solid Core PTFE Sim bahasy

  Gowy çeýeligi bolan ýokary temperatura ulanmak üçin PTFE polimer sim.Aşgazan garşylygy zerur bolan ýerlerde ulanmak üçin.Goýmalar: awiasiýa, täjirçilik, ýaryş.
 • 1/2 Inç PTFE birleşdirilen turba / şlang gara

  1/2 Inç PTFE birleşdirilen turba / şlang gara

  Bu PTFE turbasy, kyn şertlerde kabelleri dolandyrmak meselesinde has ýokary öndürijilik berýär.Heatokary ýylylyk, aşgazan, çyglylyk we himiki maddalar gabat gelenok.Göni işlemek üçin standart bilen has çylşyrymly marşrut üçin goşmaça çeýe saýlaň.Bu turba ýokary öndürijilikli ulagyňyzyň kapotynyň aşagynda aýratyn ajaýyp görünýär, ýöne kabelleriňiz ony islendik ýerde gowy görer.Emläk bahasy dielektrik güýji Mil üçin 14V Işleýiş temperaturasy -454 ° - 500 ° F [-270 ° - 260 ° C] Kislorody çäklendirmek ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2