SUKO-1

Sahypadaky hindi müşderisi tarapyndan sargyt edilen Buş awtomatiki metbugat enjamy enjamlaryň işe girizilmegini tamamlady

Hindi müşderisi Buş awtomatiki metbugat maşynyny satyn aldy.In engineenerlerimiz enjamlary gurnamagy bilmek üçin Hindistana gitdiler.Gurnamak prosesi gaty rahatdy we enjamlary öndürmegiň hili gowydy.

Hindi müşderisi Buş awtomatiki metbugat maşynyny satyn aldy.In engineenerlerimiz enjamlary gurnamagy bilmek üçin Hindistana gitdiler.Gurnamak prosesi gaty rahatdy we enjamlary öndürmegiň hili gowydy.

Işe giriziş prosesi rahat boldy we synag wagtynda enjamlar gowy işleýärdi.Şeýle hem, kompaniýamyz synag wagtynda müşderilere gereksiz galyndylary tygşytlamak üçin synag üçin gaýtadan işlenen çig mal bilen üpjün etdi.Şeýle hem, inersenerlerimiz müşderiniň tehniki işgärlerine ýol görkezýär we tälim berýär we müşderi biziň hyzmatymyzdan gaty kanagatlanýar.

Awtomatiki galyplaýyş maşynlarynyň üç görnüşi bar. Aşakdaky aýratynlyklary öndürip bileris: 1, gap: iň ýokary daşky diametri 70Mm, galyňlygy 7mm, 1500 / sagat.2, uly gazyk: iň ýokary daşky diametri 350mm, galyňlygy 10mm, 400-900 / sagat.3, galypdan ýasalan turba / hasa: iň ýokary daşky diametri 110mm, uzynlygy 110mm.200-400 / sagat.


Iş wagty: 28-2017-nji aprel