SUKO-1

PTFE Plastiki ekstruziýa maşynyny gurmak - Üstünlik meselesi

PTFE Plastiki Tube Ram Extruder doly awtomatlaşdyrylan we düşünmek aňsat.Ulanyjy üçin diýseň amatly amal diňe bir gaýtadan işlemek wagtynda pul we wagt tygşytlaman, eýsem işgärleriň howpsuzlygyny esasan üpjün edýär.

SUNKOO Machine Tech Co., Ltd häzirki zaman kärhanasynyň biri hökmünde PTFE & UHMWPE enjamlaryny gözlemek, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşendir.Bu ugurda öňdebaryjy öndüriji hökmünde SUNKOO, birinji derejeli hil, ýokary tehnologiýa we oýlanyşykly hyzmaty bilen köp ýyllaryň dowamynda köp sanly içerki we daşary ýurt kompaniýalary bilen gowy hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy.Uly inerenerimiz, ol ýerdäki müşderä enjamlary gurmak, işe girizmek we işlemek we tehniki hyzmat etmek üçin ABŞ-a bardy.

PTFE Plastiki ekstruziýa enjamy

 

PTFE Plastiki ekstruziýa enjamy

 

PTFE Plastiki ekstruziýa enjamy

Düzediljek enjam PTFE Tube Ram Extruder, SUNKOO-nyň esasy önümidir.Ösen dizaýn, durnukly goç tizligini saklap biler we asyl tehnologiýamyz bilen takyk ýokary hilli PTFE Tube önümlerini öndürip biler.Enjam täze PTFE materialy üçin hem, gaýtadan işlenen material üçin hem amatly.Mundan başga-da, diametriň giň diapazony müşderileriň aýratyn isleglerini kanagatlandyryp biler.Outputokary önümçiligiň we az energiýa sarp etmegiň artykmaçlyklary bilen SUNKOO öz bazaryny ABŞ, BAE, Koreýa, Hindistan, Russiýa, Malaýziýa we ş.m. üstünlikli açdy we müşderileriň arasynda gowy abraý gazandy.


Iş wagty: 24-2020-nji maý