SUKO-1

In engineenerlerimiz enjamlary gurnamak we işe girizmek üçin Hebei müşderi zawodyna gitdiler.

Hebei müşderileri satyn aldylar UHMWPE hasa ekstruderiweUHMWPE turba ekstruderi

Hebei müşderileri UHMWPE çybyk ekstruderi we UHMWPE turba ekstruderi satyn aldylar.In engineenerlerimiz enjamlary gurmak we düzeltmek üçin müşderi sahypasyna gitdiler.Gurnamak prosesi gaty rahatdy we enjamlary öndürmegiň hili gowydy.

Işe giriziş prosesi rahat boldy we synag wagtynda enjamlar gowy işleýärdi.Şeýle hem kompaniýamyz, synag wagtynda müşderileri gereksiz galyndylardan halas edýän synag üçin gaýtadan işlenen çig mal bilen üpjün etdi.Şeýle hem, inersenerlerimiz müşderiniň tehniki işgärlerine ýol görkeziji we tälim berýär.Müşderi biziň hyzmatymyzdan gaty kanagatlanýar.


Iş wagty: Mart-01-2018